Vývoj.

Nečekáme opodál na vhodnou příležitost naskočit do úspěšného projektu. Máme vlastní plány a vize, za kterými si tvrdě jdeme. Věříme v experimentování, nebojíme se být radikální a progresivní v našich procesech. K novým výzvám se stavíme čelem a nevzdáváme si při prvních náznacích nezdaru.

V Refarm se soustředíme na cíle spojené se vznikem nových potravinových systémů, které budou produktivnější při menší spotřebě, budou přinášet zdravější produkty a budou dostupné pro každého člověka v jeho nejbližším okolí. Co to například zahrnuje?

  • Návrhy městských farem různých velikostí
  • Automatizace hydroponické produkce
  • Obrazové rozpoznávání parametrů plodin
  • Sčítání včel pomocí strojového učení
  • Tvorba databáze městských farmářů

Přečtěte si i o našich dalších aktivitách:
Vzdělávání × Poradenství