Co děláme.

Rozsah naší činnosti je rozmanitý a těžko by se dal shrnout do pár řádků. Navíc si myslíme, že je lepší ukázat výsledky než poskytnout prázdné fráze. Hrdě si stojíme za prací plynoucí z výzkumu, znalostí a zkušeností. Je to důkaz vášně a talentu za vším, co děláme.

Spojili jsme se s řadou průkopníků, kteří mají chuť a odhodlání přinášet nová řešení. Stejně tak vytváříme příležitosti pro vzdělání a zapojení nadšených jednotlivců. Nahlédněte, jak i s Vámi můžeme dosáhnout skutečných výsledků.

Příspíváme také do dalších projektů, jako je například Open Agriculture Initiative a jiné.

Poskytujeme inovativní a použitelná řešení pro všechny.

Proč? Protože věříme, že zapojení ostatních je nejlepší cestou jak učinit tuto planetu lepším místem. Nenecháváme si naše poznatky pro sebe, chceme se o ně podělit s celým světem.

Vyvíjíme nové technologie, které bojují se současnými problémy, produkují více a spotřebovávají méně. Budujeme otevřené platformy s cílem nabídnout potřebné vzdělání a možnost začlenění všem.

Naší prací je objevovat další cesty a zpřístupňovat stávající. Jen tak lze navýšit množství příležitostí a minimalizovat risk.

Co děláme:
Vývoj × Vzdělávání × Poradenství