Za budoucnost, kde zdravé a udržitelné potraviny jsou dostupné pro všechny.

Refarm spojuje jedince se společným cílem podílet se na tvorbě potravinových systémů budoucnosti. Jsme interdisciplinární tým snílků, inovátorů, vývojářů a pracantů. Nebojíme se zacházet mimo naše obzory a posouvat hranice pro nová řešení. Úspěch vidíme v kolektivní snaze, nikoliv v konkurenčním boji.

Věříme, že za reálnými změnami nestojí jen pár jednotlivců, ale je potřeba zapojení všech. Pracujeme tedy na projektech, které takový potenciál nabízí. Budujeme sdílené platformy a technologie nebo pomáháme přeměňovat nápady ostatních ve skutečnost.

Co děláme:
Vývoj × Vzdělávání × Poradenství